1. Zamawiający powinien sprawdzić w obecności Doręczyciela:
    • czy opakowanie nie jest naruszone
    • czy przy potrząsaniu paczki nie dochodzą dźwięki mogące świadczyć o stłuczeniu czy mechanicznym uszkodzeniu zawartości
  2. W przypadku naruszeń lub uszkodzeń należy odmówić przyjęcia przesyłki i wraz z Doręczycielem sporządzić protokół, w którym należy opisać zastane uszkodzenia. Spisany dokument musi być opatrzony podpisem i pieczątką Doręczyciela.
  3. Uszkodzenia gwarancyjne należy zgłaszać e-mailem na adres biuro@hk24.pl lub telefonicznie pod numerem + 48 (22) 850-65-95 lub + 48 887 550 262
  4. Zamawiający może zwrócić towar w terminie 14 dni licząc od daty odbioru zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.). Towar zwracany musi być w stanie nieuszkodzonym i w oryginalnym opakowaniu, a koszty zwrotu pokrywa Zamawiający.
  5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.

Formularz odstąpienia od umowy >>